Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Mukah (Sarawak)
Alamat : KM 7.5, Jalan Oya
96400 Mukah
Sarawak.No Tel : 084-874 001
No Faks : 084-874 005
E-Mel : -
Laman Web : www.pmu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12319
Sijil 526 (Civil Engineering) NA 07/2007
2 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12320
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) NA 02/2008
3 Sijil Pengajian Perniagaan
 12322
Sijil 340 (Business and Administration) NA 07/2007
4 Sijil Teknologi Maklumat
 12321
Sijil 481 (Computer Science) 1998 07/2007
5 Diploma Akauntansi
 12328
Diploma 344 (Accounting and Taxation) NA 07/2010
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 12323
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 07/2006
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12324
Diploma 523 (Electronics and Automation) NA 01/2007
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12331
Diploma 523 (Electronics and Automation) NA 07/2010
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12325
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) NA 01/2007
10 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12326
Diploma 340 (Business and Administration) NA 01/2007
11 Diploma Sains Kesetiausahaan
 12327
Diploma 346 (Secretarial and office work) NA 07/2007
12 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12329
Diploma 481 (Computer Science) NA 07/2006
13 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12330
Diploma 482 (Computer Use) NA 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA1285
Diploma 96 344 (Accounting and Taxation) 07/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13210
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3336
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5191
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 01/11/2016 NIL
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1287
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 20/12/2012 31/12/2018
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13211
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13212
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3337
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
9 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3672
Diploma 91 345 (Management and Administration) 21/01/2013 NIL
10 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3341
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) 21/01/2013 NIL
11 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3339
Diploma 93 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA3338
Diploma 91 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak