Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Sungai Buloh
Alamat : Jalan Hospital
47000 Sungai Buloh
Selangor.No Tel : 03-5543 5704
No Faks : 03-5543 5721
E-Mel : aziza588@uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA3018
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 25/08/2018 24/08/2023
2 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA3018
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 25/02/2013 24/08/2018
3 Sarjana Etika dan Undang-undang Perubatan
Nama Lama : Sarjana Etika Perubatan dan Perundangan Perubatan
 MQA/SWA02799
Sarjana 40 0912 (Medicine) 18/09/2017 NIL
4 Sarjana Perubatan (Psikiatri)
 MQA/FA6805
Sarjana 287 0912 (Medicine) 10/09/2013 NIL
5 Sarjana Perubatan Dalaman
 MQA/FA6804
Sarjana 202 0912 (Medicine) 10/09/2013 NIL
6 Sarjana Sains dalam Pergigian
 MQA/FA9603
Sarjana 1600-2000 0911 (Dental studies) 22/07/2020 21/07/2025
7 Sarjana Sains Kesihatan Pergigian Awam
 MQA/FA9602
Sarjana 1960 0911 (Dental studies) 22/07/2020 21/07/2025
8 Doktor Falsafah Perubatan
 MQA/SWA13294
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) 05/03/2019 NIL
9 Doktor Pergigian Klinikal (Periodontologi)
 MQA/FA4476
Ijazah Kedoktoran 277 0911 (Dental studies) 13/07/2020 12/07/2024
10 Doktor Pergigian Klinikal (Prostodontik)
 MQA/FA4475
Ijazah Kedoktoran 277 0911 (Dental studies) 13/07/2020 12/07/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak