Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Merlimau Melaka
Alamat : KB 1031, Pejabat Pos Merlimau
77300 Merlimau
Melaka.No Tel : 06-263 6687
No Faks : 06-263 6678
E-Mel : akreditasipmm@gmail.com
Laman Web : www.pmm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12248
Sijil 0716 (Civil engineering) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12250
Sijil 0712 (Electricity and energy) 2002 01/2003
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12251
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2002 01/2003
4 Sijil Pengajian Perniagaan
 12252
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 2002 01/2003
5 Sijil Pengurusan Hotel dan Katering
 12253
Sijil 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 1998 01/2003
6 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12254
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 1998 01/2003
7 Sijil Ukur Tanah
 12249
Sijil 0731 (Architecture) 2004 01/2004
8 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 12258
Diploma 0712 (Electricity and energy) 2003 07/2004
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12260
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2004 01/2005
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12259
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2003 01/2004
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12268
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2005 06/2005
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12261
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 2003 07/2004
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12262
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 2003 07/2004
14 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12263
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 2003 07/2004
15 Diploma Pemasaran
 12265
Diploma 0415 (Marketing and advertising ) 2001 07/2002
16 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 12266
Diploma 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 1999 01/2003
17 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12267
Diploma 1015 (Travel, tourism and leisure) 1999 07/2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3086
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA0987
Diploma 96 0734 (Surveying) 01/08/2023 31/07/2026
3 Diploma Geomatik
 MQA/FA0987
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/02/2020 31/01/2023
4 Diploma Geomatik
 MQA/FA0987
Diploma 96 0734 (Surveying) 01/02/2017 31/01/2020
5 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13195
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3078
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 21/01/2013 31/12/2018
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3080
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) 21/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13252
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13253
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3081
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 NIL
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3082
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
12 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13196
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13197
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3083
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3084
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 NIL
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13254
Diploma 95 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) 01/01/2019 31/12/2024
17 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13255
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 31/12/2024
18 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3085
Diploma 93 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 21/01/2013 31/12/2018
19 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3087
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) 21/01/2013 NIL
20 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA0988
Diploma 91 0410 (Business and administration not further defined) 28/02/2013 NIL
21 Diploma Pengurusan Acara
 MQA/FA1766
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 18/06/2014 NIL
22 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/FA7620
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 04/08/2017 NIL
23 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3088
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 21/01/2013 NIL
24 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3089
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 21/01/2013 NIL
25 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal
Nama Lama : Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
 MQA/FA1765
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 18/06/2014 NIL
26 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3079
Diploma 91 0731 (Architecture) 21/01/2013 NIL
27 Diploma Seni Kulinari
 MQA/FA12961
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 21/10/2022 NIL
28 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA0987
Diploma 96 0734 (Surveying) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak