Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
Alamat : KM 8, Jalan Paka
23000 Dungun
Terengganu.No Tel : 09-840 0800
No Faks : 09-845 8781
E-Mel : -
Laman Web : www.psmza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12385
Sijil 526 (Civil Engineering) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12387
Sijil 523 (Electronics and Automation) 2001 01/2002
3 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12388
Sijil 523 (Electronics and Automation) 2001 01/2002
4 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12389
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 2001 01/2002
5 Sijil Kejuteraan Awam (Pembinaan)
 12386
Sijil 526 (Civil Engineering) 2001 01/2002
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 12392
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 01/2003
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12394
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2002 01/2003
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12393
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2002 01/2003
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12395
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2002 01/2003
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12396
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2002 01/2003
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12397
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2002 01/2003
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 12398
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2003 01/2004
13 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12399
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2001 01/2002
14 Diploma Teknologi Maklumat
 12400
Diploma 481 (Computer Science) 2002 01/2003
15 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12401
Diploma 481 (Computer Science) 2009 2009
16 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12390
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 01/2002
17 Sijil Teknologi Maklumat
 12391
Diploma 481 (Computer Science) 1998 01/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3062
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13192
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5085
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 31/10/2016 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3064
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13248
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13193
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1286
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 08/02/2013 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13194
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3065
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13249
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3066
Diploma 95 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3067
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13250
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 MQA/FA3060
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3063
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
16 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13251
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
17 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3289
Diploma 93 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak