Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Kota Bharu
Alamat : KM 24, Kok Lanas
16450 Ketereh
Kelantan.No Tel : 09-788 9126
No Faks : 09-788 8739
E-Mel : polikh@pkb.edu.my
Laman Web : www.pkb.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12185
Sijil 0716 (Civil engineering) 2001 01/2002
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya & Kaji Air)
 12186
Sijil 0716 (Civil engineering) 1989 07/1989
3 Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya)
 12187
Sijil 0716 (Civil engineering) 1987 01/1988
4 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12188
Sijil 0716 (Civil engineering) 1985 07/1985
5 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 12190
Sijil 0712 (Electricity and energy) 1987 01/1988
6 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12191
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1995 01/1996
7 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12192
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1989 07/1989
8 Sijil Kejuruteraan Jentera (Am)
 12198
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 1984 01/1985
9 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12193
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2002 07/2002
10 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12196
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 1992 07/1992
11 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12195
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1992 07/1992
12 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 12194
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1995 07/1995
13 Sijil Kejuruteraan Pertanian
 12197
Sijil 0716 (Civil engineering) 1989 06/1989
14 Sijil Pemasaran
 12200
Sijil 0415 (Marketing and advertising ) 1990 01/1991
15 Sijil Pengajian Perniagaan
 12199
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 1999 07/1999
16 Sijil Penyimpanan Kira
 12201
Sijil 0411 (Accounting, auditing and taxation) 1985 01/1986
17 Sijil Ukur Bahan
 12189
Sijil 0716 (Civil engineering) 1999 07/1999
18 Diploma Akauntansi
 12211
Diploma 0411 (Accounting, auditing and taxation) 1987 07/1987
19 Diploma Kejuruteraan Automotif
 12206
Diploma 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1989 07/1989
20 Diploma Kejuruteraan Awam
 12202
Diploma 0716 (Civil engineering) 2002 07/1990
21 Diploma Kejuruteraan Elektromekanikal
 12205
Diploma 0712 (Electricity and energy) 1988 01/1989
22 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12204
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1990 01/1991
23 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12208
Diploma 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1991 07/1991
24 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 12209
Diploma 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1990 01/1991
25 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12210
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1991 07/1991
26 Diploma Kejuruteraan Pertanian
 12207
Diploma 0716 (Civil engineering) 1993 06/1993
27 Diploma Pemasaran
 12212
Diploma 0415 (Marketing and advertising ) 1989 07/1989
28 Diploma Pengajian Perniagaan
 12213
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 1997 01/1998
29 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12214
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2003 01/2004
30 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 12215
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 1995 01/1996
31 Diploma Ukur Bahan
 12203
Diploma 0716 (Civil engineering) 2002 01/1995

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3231
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Insurans
 MQA/FA8806
Diploma 95 0412 (Finance, banking and insurance ) 24/04/2018 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13164
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3226
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 21/01/2013 NIL
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA1574
Diploma 97 0712 (Electricity and energy) 13/06/2014 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13223
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA1575
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 13/06/2014 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA13226
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1290
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 18/12/2012 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13165
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA1283
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 18/12/2012 NIL
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13166
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13224
Diploma 95 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2024
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3228
Diploma 99 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 MQA/FA13167
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 MQA/FA3229
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
17 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3230
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 21/01/2013 NIL
18 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13225
Diploma 94 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 31/12/2024
19 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3232
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) 21/01/2013 NIL
20 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3233
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3227
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/04/2021 30/09/2023
22 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3227
Diploma 99 0734 (Surveying) 08/03/2017 07/03/2020
23 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3227
Diploma 100 0734 (Surveying) 08/03/2013 07/03/2015
24 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3227
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/10/2023 30/09/2025
25 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3227
Diploma 99 0734 (Surveying) 08/03/2015 07/03/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak