Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Bera
Alamat : No. 1, Jalan Bera Jaya 2, Taman Bera Jaya
28300 Triang
Pahang.



No Tel : 09-250 2530
No Faks : 09-250 2531
E-Mel : adminkkbera@kkbera.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Akuakultur
Nama Lama : Sijil Akuakultur
 MQA/FA15362
Sijil 61 0831 (Fisheries) 01/01/2022 31/12/2025
2 Sijil Akuakultur
 MQA/FA2459
Sijil 60 0831 (Fisheries) 05/07/2012 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak