Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
Alamat : Persiaran Industri Utama, Bandar Darul Aman
06000 Jitra
Kedah.No Tel : 04-914 6100
No Faks : 04-917 4232
E-Mel : webmaster@polimas.edu.my
Laman Web : www.polimas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12460
Sijil 526 (Civil Engineering) 2006 01/2007
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya & Kaji Air)
 12461
Sijil 526 (Civil Engineering) 1986 7/1985
3 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12462
Sijil 526 (Civil Engineering) 1986 7/1985
4 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12468
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2002 07/2002
5 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 12467
Sijil 522 (Electricity and Energy) 1986 7/1985
6 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12474
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1999 07/1999
7 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12469
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1986 1986
8 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12470
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1986 01/1987
9 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 12471
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1987 01/1988
10 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12473
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1989 07/1989
11 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 12472
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1999 07/1999
12 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12463
Sijil 582 (Building) 1987 7/1987
13 Sijil Pemasaran
 12477
Sijil 342 (Marketing and Advertising) 1991 07/1991
14 Sijil Pengajian Perniagaan
 12476
Sijil 340 (Business and Administration) 2003 07/2003
15 Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah
 12464
Sijil 582 (Building) 1990 7/1989
16 Sijil Seni Bina
 12465
Sijil 581 (Architecture and town planning) 1987 7/1987
17 Sijil Teknologi Maklumat
 12475
Sijil 481 (Computer Science) 1999 07/1999
18 Sijil Ukur Bahan
 12466
Sijil 526 (Civil Engineering) 1988 7/1988
19 Diploma Insurans
 12490
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 1995 07/1995
20 Diploma Kejuruteraan Awam
 12478
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 7/1993
21 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Kawalan)
 12482
Diploma 522 (Electricity and Energy) 1994 07/1994
22 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12483
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2000 7/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3350
Diploma 96 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3216
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13162
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13219
Diploma 96 522 (Electricity and Energy) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3218
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 21/01/2013 31/12/2018
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5114
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 23/11/2016 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3219
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13161
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3220
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 02/02/2019
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 MQA/FA3221
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 MQA/FA13220
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13221
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3222
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 MQA/FA3223
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
 MQA/FA13163
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
16 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13222
Diploma 93 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
17 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3224
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
18 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA3217
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
19 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13160
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
20 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3225
Diploma 91 342 (Marketing and Advertising) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Perancangan Bandar & Wilayah
 MQA/FA3392
Diploma 98 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
22 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3348
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
23 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3349
Diploma 98 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
24 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3443
Diploma 100 526 (Civil Engineering) 13/02/2013 12/02/2015
25 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3443
Diploma 99 582 (Building) 13/02/2017 30/06/2021
26 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3443
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 13/02/2015 12/02/2017
27 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA3443
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/07/2021 30/06/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak