Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Tangga Batu
Alamat : Lot 423, Jalan SS1
Taman Sayang Selasih
75200 Klebang
Melaka.No Tel : 06-315 2952
No Faks : 06-315 2961
E-Mel : kktanggabatu@kkctb.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengembaraan Pelancongan
Nama Lama : Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA6059
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 26/11/2014 NIL
2 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2458
Sijil 67 1015 (Travel, tourism and leisure) 09/12/2012 09/12/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak