Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Muadzam Shah
Alamat : Lebuhraya Tun Abdul Razak
26700 Muadzam Shah
Pahang.No Tel : 09-450 2005
No Faks : 09-450 2009
E-Mel : pengarah@pms.edu.my
Laman Web : www.pms.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pengajian Perniagaan
 12270
Sijil 340 (Business and Administration) 2004 07/2004
2 Sijil Teknologi Maklumat
 12269
Sijil 481 (Computer Science) 1998 07/2004
3 Diploma Akauntansi
 12272
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 2011 06/2011
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 12271
Diploma 340 (Business and Administration) 2010 06/2010
5 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12274
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 2011 06/2011
6 Diploma Rekabentuk Grafik
 12273
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 2011 06/2011
7 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12275
Diploma 481 (Computer Science) 2009 07/2009
8 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12276
Diploma 482 (Computer Use) 2011 06/2011

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA0975
Diploma 97 344 (Accounting and Taxation) 31/12/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
 MQA/FA0980
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 09/12/2013 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
 MQA/FA13268
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA8771
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2021
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
 MQA/FA13266
Diploma 90 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
 MQA/FA0982
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 27/11/2013 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA0981
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 27/11/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA13267
Diploma 92 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Pelancongan Rekreasi
 MQA/FA10055
Diploma 95 812 (Travel, tourism and leisure) 25/09/2020 NIL
10 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA0976
Diploma 91 340 (Business and Administration) 21/11/2012 NIL
11 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA0977
Diploma 93 812 (Travel, tourism and leisure) 31/12/2013 NIL
12 Diploma Pengurusan Pelancongan (Taman & Rekreasi)
 MQA/FA2534
Diploma 91 812 (Travel, tourism and leisure) 11/02/2015 NIL
13 Diploma Rekabentuk Grafik
 MQA/FA0978
Diploma 95 214 (Design) 16/12/2013 NIL
14 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3090
Diploma 98 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA0979
Diploma 98 482 (Computer Use) 13/12/2013 NIL
16 Diploma Teknologi Media Cetak
 MQA/FA5177
Diploma 91 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/02/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak