Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Lipis
Alamat : Aras Bawah
Bangunan UMNO Bahagian Lipis, Jalan Bukit Bius
27200 Kuala Lipis
Pahang.No Tel : 09-310 1380
No Faks : 09-310 1382
E-Mel : admin@kklipis.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengembaraan Pelancongan
Nama Lama : Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA8083
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 06/07/2015 NIL
2 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2921
Sijil 67 1015 (Travel, tourism and leisure) 30/10/2012 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak