Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
Alamat : Semambu
25350 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-565 5300
No Faks : 09-566 3104
E-Mel : -
Laman Web : www.polisas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12496
Sijil 0716 (Civil engineering) NA 01/2006
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12497
Sijil 0716 (Civil engineering) NA 07/1989
3 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12500
Sijil 0712 (Electricity and energy) NA 07/2002
4 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Jangkawas Perusahaan dan Kawalan)
 12520
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 1983
5 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 12499
Sijil 0712 (Electricity and energy) NA 07/1989
6 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12521
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 01/1985
7 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12501
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 07/1989
8 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12502
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 07/1989
9 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12522
Sijil 0713 (Electronics and automation ) NA 1983
10 Sijil Kejuruteraan Jentera (Am)
 12524
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) NA 07/1976
11 Sijil Kejuruteraan Jentera (Pengeluaran)
 12526
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) NA 07/1979
12 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12503
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) NA 07/1989
13 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12525
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) NA 1995
14 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12504
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) NA 07/1989
15 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12523
Sijil 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) NA 1989
16 Sijil Pemprosesan Data
 12508
Sijil 0614 (Computer Use) 1987 01/1983
17 Sijil Penyimpanan Kira
 12519
Sijil 0411 (Accounting, auditing and taxation) NA 1982
18 Sijil Seni Bina
 12498
Sijil 0731 (Architecture) NA 07/1989
19 Sijil Teknologi Makanan
 12506
Sijil 0721 (Food processing ) NA 01/1984
20 Sijil Teknologi Memproses Makanan
 12527
Sijil 0721 (Food processing ) NA 01/1984

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3212
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA3208
Diploma 96 0734 (Surveying) 01/07/2017 30/06/2022
3 Diploma Geomatik
 MQA/FA3208
Diploma 93 0734 (Surveying) 01/07/2022 30/06/2027
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3206
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13157
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5080
Diploma 96 0712 (Electricity and energy) 01/11/2016 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA15514
Diploma 95 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 31/12/2027
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13217
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3441
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3442
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13158
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13159
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3209
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3210
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 31/12/2018
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13218
Diploma 95 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2024
16 Diploma Pengajian Perniagaan (E-Dagang)
 MQA/FA3214
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 21/01/2013 NIL
17 Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
 MQA/FA3215
Diploma 93 0414 (Management and administration ) 21/01/2013 NIL
18 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3213
Diploma 92 0416 (Secretarial and office studies) 21/01/2013 NIL
19 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3207
Diploma 91 0731 (Architecture) 21/01/2013 NIL
20 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
 MQA/FA9813
Diploma 94 0414 (Management and administration ) 28/08/2020 NIL
21 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/FA13979
Diploma 92 0721 (Food processing ) 01/01/2019 31/12/2024
22 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/FA3211
Diploma 92 0721 (Food processing ) 21/01/2013 NIL
23 Diploma Teknologi Makanan Pengurusan Halal
 MQA/FA8008
Diploma 92 0721 (Food processing ) 14/02/2018 NIL
24 Diploma Teknologi Makanan Pengurusan Halal
 MQA/FA16423
Diploma 91 0721 (Food processing ) 01/01/2023 31/12/2026
25 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA3208
Diploma 96 0734 (Surveying) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak