Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik METrO Kuantan
Alamat : No. A-5, Jalan Tun Ismail 2
Sri Dagangan 11
25000 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-565 9000
No Faks : 09-517 3259
E-Mel : -info@pmku.edu.my
Laman Web : www.pmku.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA1792
Diploma 93 1015 (Travel, tourism and leisure) 08/07/2014 NIL
2 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal
Nama Lama : Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
 MQA/FA1791
Diploma 92 - 94 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 30/12/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak