Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Idris Shah
Alamat : Sungai Lang
45100 Sungai Air Tawar
Selangor.No Tel : 03-3280 6200
No Faks : 03-3280 6400
E-Mel : -
Laman Web : www.psis.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12581
Sijil 526 (Civil Engineering) 01/2004 01/2004
2 Sijil Pemprosesan Data
 12584
Sijil 482 (Computer Use) 07/2005 07/2005
3 Sijil Pengurusan Hotel dan Katering
 12585
Sijil 811 (Hotel, restaurant and catering) 07/2005 07/2005
4 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12586
Sijil 812 (Travel, tourism and leisure) 07/2006 07/2006
5 Sijil Seni Bina
 12582
Sijil 581 (Architecture and town planning) 01/2006 01/2006
6 Sijil Teknologi Maklumat
 12583
Sijil 481 (Computer Science) 01/2006 01/2006
7 Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar
 12589
Diploma 526 (Civil Engineering) 07/2005 07/2005
8 Diploma Kejuruteraan Awam
 12587
Diploma 526 (Civil Engineering) 01/2004 01/2004
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12591
Diploma 523 (Electronics and Automation) 01/2004 01/2004
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12590
Diploma 523 (Electronics and Automation) 01/2004 01/2004
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12595
Diploma 523 (Electronics and Automation) 07/2010 07/2010
12 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
 12598
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 07/2009 07/2009
13 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 12593
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 01/2004 01/2004
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12594
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 01/2004 01/2004
15 Diploma Sains Kesetiausahaan
 12592
Diploma 346 (Secretarial and office work) 01/2004 01/2004
16 Diploma Seni Bina
 12588
Diploma 581 (Architecture and town planning) 01/2007 01/2007
17 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12596
Diploma 481 (Computer Science) 07/2006 07/2006
18 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12597
Diploma 482 (Computer Use) 07/2008 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/FA13206
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
2 Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/FA3327
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3325
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13204
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13264
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2020 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3328
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3329
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13205
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA3333
Diploma 95 343 (Finance, banking, insurance) 21/01/2013 NIL
10 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3334
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/01/2013 30/01/2019
11 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3335
Diploma 94 812 (Travel, tourism and leisure) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal
 MQA/FA8312
Diploma 94 811 (Hotel, restaurant and catering) 07/05/2018 NIL
13 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3332
Diploma 95 346 (Secretarial and office work) 21/01/2013 NIL
14 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3326
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3331
Diploma 99 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
16 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA3330
Diploma 98 481 (Computer Science) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak