Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Port Dickson
Alamat : KM. 14, Jalan Pantai
71050 Si Rusa
Negeri Sembilan.No Tel : 06-662 2000
No Faks : 06-662 2026
E-Mel : -
Laman Web : www.polipd.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12531
Sijil 526 (Civil Engineering) 1990 07/1990
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 12533
Sijil 522 (Electricity and Energy) 1990 01/1991
3 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12534
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1994 07/1994
4 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12535
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1990 07/1990
5 Sijil Kejuruteraan Jentera (Am)
 12539
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1991 07/1991
6 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12536
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1994 07/1994
7 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 12537
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1990 07/1990
8 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12538
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1990 07/1990
9 Sijil Pemasaran
 12540
Sijil 342 (Marketing and Advertising) 1991 07/1991
10 Sijil Seni Bina
 12532
Sijil 581 (Architecture and town planning) 1991 01/1992
11 Diploma Akauntansi
 12553
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 1990 07/1990
12 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Kawalan)
 12546
Diploma 522 (Electricity and Energy) 1993 Jan-93
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12548
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2002 01/2003
14 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12544
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1995 07/1995
15 Diploma Kejuruteraan Jentera (Am)
 12549
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1993 07/1993
16 Diploma Pemasaran
 12554
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 1993 07/1993
17 Diploma Seni Bina
 12542
Diploma 581 (Architecture and town planning) 2000 01/2000

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3253
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13173
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3244
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3246
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA13230
Diploma 96 522 (Electricity and Energy) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga)
 MQA/FA14074
Diploma 94 522 (Electricity and Energy) 01/01/2020 31/12/2025
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau)
 MQA/FA5155
Diploma 98 522 (Electricity and Energy) 10/11/2016 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13231
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3247
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13174
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3248
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13175
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3249
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3250
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13232
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA13233
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3251
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
18 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3252
Diploma 93 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
19 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA13234
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
20 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3254
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3255
Diploma 92 346 (Secretarial and office work) 21/01/2013 NIL
22 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3245
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak