Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Lahad Datu
Alamat : MDLD 7211, Lot 246-255, Bandar Sri Perdana, Jalan Silam
91110 Lahad Datu
Sabah.No Tel : 089-863 021
No Faks : 089-863 023
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Industri Agro
 MQA/FA4212
Sijil 67 0811 (Crop and livestock production) 02/09/2013 16/05/2015
2 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA6064
Sijil 60 0721 (Food processing ) 18/12/2014 NIL
3 Sijil Pemprosesan Makanan Komersil
 MQA/FA4211
Sijil 67 0721 (Food processing ) 09/02/2013 09/12/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak