Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perlis Kampus Arau
Alamat : Kampus Arau
02600 Arau
Perlis.No Tel : 04-988 2000
No Faks : 04-988 2019
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12655
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12465
Diploma 94 545 (Applied science) 13/02/2018 NIL
3 Diploma Komunikasi dan Media
 MQA/SWA12796
Diploma 94 321 (Journalism and reporting) 26/02/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11875
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
5 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12639
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
6 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11886
Diploma 90 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
7 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12338
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
8 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12278
Diploma 90 813 (Sports) 12/06/2018 NIL
9 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12069
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
10 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12673
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 08/03/2019 NIL
11 Diploma Sains
 MQA/SWA12481
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
12 Diploma Sains Geomatik
 MQA/FA12244
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 01/02/2020 28/02/2023
13 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA12496
Diploma 90 481 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
14 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12524
Diploma 90 461 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
15 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA11677
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 04/12/2017 NIL
16 Diploma Teknologi Polimer
 MQA/FA4616
Diploma 94 545 (Applied science) 18/12/2013 NIL
17 Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan (Kepujian)
 MQA/SWA01670
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 04/12/2019 NIL
18 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12072
Sarjana Muda 123 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
19 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12753
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
20 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12508
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
21 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA12777
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 08/03/2019 NIL
22 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA11976
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) 06/03/2018 NIL
23 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12734
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 08/03/2019 NIL
24 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12681
Sarjana Muda 120 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
25 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12324
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
26 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12490
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) 19/02/2018 NIL
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12476
Sarjana Muda 123 441 (Physics) 14/02/2018 NIL
28 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12623
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
 MQA/SWA13329
Sarjana Muda 122 545 (Applied science) 09/05/2019 NIL
30 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12772
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) 06/02/2018 NIL
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
 MQA/FA4617
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 18/12/2013 NIL
32 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer
 MQA/SWA12685
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 29/08/2018 NIL
33 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Teknologi Hortikultur
 MQA/SWA02392
Sarjana Muda 123 622 (Horticulture) 04/12/2019 NIL
34 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
 MQA/SWA12613
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 10/12/2017 NIL
35 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA12824
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
36 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12084
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
37 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 MQA/FA12243
Sarjana Muda 140 581 (Architecture and town planning) 01/09/2015 30/09/2020
38 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 MQA/SWA12009
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak