Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Alamat : 22200 Besut
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : -
E-Mel : pro@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Sains komputer
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA9642
Diploma 92 0613 (Computer Science) 23/10/2017 NIL
2 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 MQA/FA9643
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 16/11/2017 NIL
3 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA9641
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 19/09/2017 NIL
4 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA10756
Sarjana Muda 142 0916 (Pharmacy) 27/01/2023 26/01/2026
5 Sarjana Muda Perniagaantani dengan Kepujian
 MQA/FA5178
Sarjana Muda 120 0811 (Crop and livestock production) 23/04/2021 NIL
6 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Akuatik
 MQA/FA5161
Sarjana Muda 120 0831 (Fisheries) 25/06/2021 NIL
7 Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian
 MQA/FA2934
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 10/01/2018 NIL
8 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) dengan Kepujian
 MQA/FA5123
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) 21/01/2020 NIL
9 Sarjana Sains
 MQA/FA5588
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) 05/06/2013 NIL
10 Sarjana Sains
 MQA/FA5594
Sarjana NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) 05/06/2013 NIL
11 Sarjana Sains
 MQA/FA5575
Sarjana NA 0613 (Computer Science) 05/06/2013 NIL
12 Sarjana Sains
 MQA/FA15710
Sarjana NA 0721 (Food processing ) 25/02/2022 NIL
13 Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Pengurusan)
 MQA/FA5124
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) 28/02/2020 NIL
14 Doktor Falsafah
 MQA/FA5595
Ijazah Kedoktoran NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) 05/06/2013 NIL
15 Doktor Falsafah
 MQA/FA5576
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) 05/06/2013 NIL
16 Doktor Falsafah
 MQA/FA5589
Ijazah Kedoktoran NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) 05/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak