Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas
Alamat : Lot PT 3836, Mukim Apam, Lubok Jong, Daerah Gual Periuk
17000 Pasir Mas
Kelantan.No Tel : 09-791 7558
No Faks : 09-791 7552
E-Mel : kktmpmas@streamyx.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Senibina
 MQA/FA5103
Diploma 92 0731 (Architecture) 30/04/2014 NIL
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA14067
Diploma 95 0716 (Civil engineering) 01/01/2020 31/12/2025
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA5102
Diploma 96 0716 (Civil engineering) 28/04/2014 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA4402
Diploma 95-100 0712 (Electricity and energy) 22/04/2015 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA14069
Diploma 92 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 31/12/2025
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA14070
Diploma 94 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 31/12/2025
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA5104
Diploma 106 0712 (Electricity and energy) 28/04/2014 NIL
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA5106
Diploma 99 0713 (Electronics and automation ) 28/04/2014 NIL
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA14068
Diploma 97 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2020 31/12/2025
10 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk
 MQA/FA14071
Diploma 95 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2020 31/12/2025
11 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk
 MQA/FA5105
Diploma 98 0714 (Mechanics and metal trades ) 28/04/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak