Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Jerantut
Alamat : Taman Wawasan, Jalan Jerantut-Temerloh
27000 Jerantut
Pahang.No Tel : 09-266 2945
No Faks : 09-266 2946
E-Mel : admin@kkjerantut.edu.my
Laman Web : www.kkjerantut.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Akuakultur
 MQA/FA5253
Sijil 60 0831 (Fisheries) 19/06/2014 NIL
2 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA6063
Sijil 61 0721 (Food processing ) 28/07/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak