Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman
Alamat : Jalan Mak Lagam
24000 Kemaman
Terengganu.No Tel : 09-862 9292
No Faks : 09-858 8099
E-Mel : rusli@kktmkemaman.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum (Operasi Pesisir)
 MQA/FA8751
Diploma 92 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2019 31/12/2024
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji)
 MQA/FA8901
Diploma 93 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrikal)
 MQA/FA3751
Diploma 96 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/06/2014 29/04/2019
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Instrumentasi dan Kawalan)
 MQA/FA3753
Diploma 98 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/06/2014 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Mekanikal)
 MQA/FA3750
Diploma 99 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/06/2014 NIL
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Perpaipan)
 MQA/FA3749
Diploma 96 0714 (Mechanics and metal trades ) 16/06/2014 NIL
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Struktur Luar Pesisir)
 MQA/FA3752
Diploma 93 0714 (Mechanics and metal trades ) 29/09/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak