Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping
Alamat : PT 15643
Kamunting Raya Mukim Asam Kumbang
34600 Kamunting,Taiping
Perak.No Tel : 05-8012600
No Faks : 05-8012602
E-Mel : info@adtectaiping.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan Jaminan Kualiti
 MQA/FA2728
Diploma 91 0741 (Engineering technology ) 31/10/2014 NIL
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Komposit
 MQA/FA2723
Diploma 94 0741 (Engineering technology ) 14/09/2015 NIL
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer
 MQA/FA2729
Diploma 92 0741 (Engineering technology ) 31/10/2014 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA2724
Diploma 94 0741 (Engineering technology ) 20/10/2014 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mikroelektronik
 MQA/FA2725
Diploma 94 0741 (Engineering technology ) 14/09/2015 NIL
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Polimer
 MQA/FA2726
Diploma 93 0741 (Engineering technology ) 18/08/2015 NIL
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Seramik
 MQA/FA2727
Diploma 97 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 14/09/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak