Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Padang Terap
Alamat : Lot 1529, Jalan Kuala Nerang
Taman Belimbing Indah
06300 Kuala Nerang
Kedah.No Tel : 04-7903811
No Faks : 04-7903812
E-Mel : kkpdgterap@gmail.com
Laman Web : http://kkpadangterap.jpkk.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA6036
Sijil 61 0712 (Electricity and energy) 25/11/2014 NIL
2 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA6037
Sijil 61 0611 (Information technology and information system) 04/12/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak