Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Sandakan
Alamat : Blok B4-B5
Bandar Labuk Jaya, Batu 7, Jalan Labuk
90000 Sandakan
Sabah.No Tel : 089-226070
No Faks : 089-226376
E-Mel : rashidkkld@yahoo.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Pengembaraan Pelancongan
Nama Lama : Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA6061
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 26/11/2014 NIL
2 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA5261
Sijil 61 0712 (Electricity and energy) 29/09/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak