Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Kluang
Alamat : Jalan Tujuh, Taman Delima
86000 Kluang
Johor.No Tel : 07-7733505
No Faks : 07-7733602
E-Mel : admin.kkkj@kkkluang.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA5240
Sijil 60 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 17/06/2014 NIL
2 Sijil Teknologi Automotif
Nama Lama : Sijil Servis Kenderaan Ringan
 MQA/FA15397
Sijil 60 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2022 31/12/2024
3 Sijil Terapi Kecantikan dan Spa
 MQA/FA8233
Sijil 60 1012 (Hair and beauty services ) 24/11/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak