Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Alamat : 32610 Bandar Baru Seri Iskandar
Perak.No Tel : 05-3742000
No Faks : 05-3742222
E-Mel : rektorprk@perak.uitm.edu.my
Laman Web : https://perak.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12723
Diploma 96 582 (Building) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 MQA/SWA12265
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA12770
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12636
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12761
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
6 Diploma Pengurusan Hartanah
 MQA/SWA13767
Diploma 93 341 (Wholesale and retail sales) 14/01/2019 NIL
7 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12087
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
8 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12670
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 08/03/2019 NIL
9 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 MQA/SWA12806
Diploma 93 581 (Architecture and town planning) 14/02/2018 NIL
10 Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/SWA12690
Diploma 92 214 (Design) 17/04/2018 NIL
11 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11737
Diploma 90 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
12 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12522
Diploma 90 461 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
13 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12332
Diploma 94 211 (Fine Arts) 08/05/2018 NIL
14 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 MQA/SWA11882
Diploma 94 214 (Design) 05/04/2018 NIL
15 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11960
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
16 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 MQA/SWA12268
Diploma 95 215 (Craft Skills) 12/06/2018 NIL
17 Diploma Senibina Landskap
 MQA/SWA12081
Diploma 90 581 (Architecture and town planning) 08/05/2018 NIL
18 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA12702
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 09/10/2019 NIL
19 Diploma Statistik
 MQA/SWA12818
Diploma 93 462 (Statistics) 02/02/2018 NIL
20 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12256
Diploma 95 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 30/06/2022
21 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/SWA12810
Diploma 92 582 (Building) 24/02/2018 NIL
22 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12778
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/06/2018 NIL
23 Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
 MQA/SWA13772
Sarjana Muda 127 341 (Wholesale and retail sales) 08/03/2019 NIL
24 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11959
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
25 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 MQA/SWA12815
Sarjana Muda 128 581 (Architecture and town planning) 26/02/2018 NIL
26 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12720
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
27 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12742
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
28 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12662
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 08/03/2019 NIL
29 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12821
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) 08/03/2019 NIL
30 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12680
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
31 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13018
Sarjana Muda 132 581 (Architecture and town planning) 01/08/2018 31/07/2022
32 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA10712
Sarjana Muda 136 581 (Architecture and town planning) 06/10/2017 05/10/2022
33 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan
 MQA/SWA03141
Sarjana Muda 125 582 (Building) 04/12/2019 NIL
34 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12827
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
35 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 MQA/SWA12478
Sarjana Muda 121 211 (Fine Arts) 25/01/2018 NIL
36 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12447
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) 25/01/2018 NIL
37 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14788
Sarjana Muda 130 526 (Civil Engineering) 09/09/2018 08/09/2023
38 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 MQA/SWA14090
Sarjana Muda 121 582 (Building) 04/06/2020 NIL
39 Sarjana Sains Senibina Hijau
 MQA/FA2931
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) 17/12/2015 NIL
40 Doktor Falsafah Rekabentuk dan Alambina
 MQA/SWA02932
Ijazah Kedoktoran 80 581 (Architecture and town planning) 08/03/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak