Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik METrO Betong Sarawak
Alamat : 1-12 Phase 2, Bandar Baru Betong
Jalan Baru Betong
95700 Betong
Sarawak.No Tel : 083-472676
No Faks : 083-472991
E-Mel : jamilah@pmbs.edu.my
Laman Web : http://www.pmbs.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kewangan dan Perbankan
 MQA/FA3874
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) 03/11/2015 NIL
2 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3873
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 03/11/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak