Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Bagan Serai
Alamat : No. 29
Jalan Syed Thauphy 2
34300 Bagan Serai
Perak.No Tel : 05-7210020
No Faks : 05-7210662
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Perakaunan
Nama Lama : Sijil Akauntansi
 MQA/FA8082
Sijil 60 0411 (Accounting, auditing and taxation) 07/06/2015 02/01/2020
2 Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan
 MQA/FA10048
Sijil 60 0721 (Food processing ) 30/08/2019 NIL
3 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA8074
Sijil 60 0414 (Management and administration ) 08/05/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak