Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Tambunan
Alamat : d/a Tambunan Village Resort Centre & Resort Kolam
Tandarason
89657 Tambunan
Sabah.No Tel : 012-8939075
No Faks : 087-771634
E-Mel : pgrhkktambunan@mohe.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Agroteknologi
 MQA/FA8087
Sijil 60 0811 (Crop and livestock production) 23/06/2015 NIL
2 Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA8086
Sijil 60 1015 (Travel, tourism and leisure) 06/07/2015 NIL
3 Sijil Penyelenggaraan Kenderaan Pacuan Empat Roda
 MQA/FA9315
Sijil 60 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 09/07/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak