Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
Alamat : 13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang.No Tel : 04-3822810
No Faks : 04-3822812
E-Mel : ahmad073@uitm.edu.my
Laman Web : penang.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA12843
Diploma 99 0716 (Civil engineering) 01/01/2018 31/12/2023
2 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA14689
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 06/02/2018 NIL
3 Diploma Seni Pastri
 MQA/SWA03901
Diploma 90 0721 (Food processing ) 04/12/2019 NIL
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur)
 MQA/FA9275
Sarjana Muda 133 0716 (Civil engineering) 01/01/2018 31/12/2022
5 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA11511
Sarjana Muda 130 0712 (Electricity and energy) 01/01/2021 31/12/2026
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA11511
Sarjana Muda 130 0712 (Electricity and energy) 01/01/2016 31/12/2020
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Persekitaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dengan Persekitaran
 MQA/FA1724
Sarjana Muda 129 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2017 31/12/2021
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Persekitaran) dengan Kepujian
 MQA/FA1724
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 31/12/2027
9 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)
 MQA/FA8811
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 31/12/2021
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA8811
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2024 31/12/2027
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak