Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan
Alamat : Jalan Meranek
94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-677200
No Faks : 082-677300
E-Mel : rektorsrk@uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12722
Diploma 96 0733 (Building and Construction) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA15128
Diploma 108 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/08/2021 29/08/2024
3 Diploma Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA16319
Diploma 94 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2023 31/12/2028
4 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12369
Diploma 105 0521 (Environmental sciences ) 10/12/2017 NIL
5 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12466
Diploma 94 0531 (Chemistry) 13/02/2018 NIL
6 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11870
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
7 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12638
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
8 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11974
Diploma 90 1014 (Sports ) 08/05/2018 NIL
9 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11975
Diploma 94 0416 (Secretarial and office studies) 06/03/2018 NIL
10 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA1726
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 28/06/2016 NIL
11 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12757
Diploma 91 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 16/01/2018 NIL
12 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12340
Diploma 90 0812 (Horticulture) 06/03/2018 NIL
13 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12741
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) 05/04/2018 NIL
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12631
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
15 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12277
Diploma 90 1014 (Sports ) 12/06/2018 NIL
16 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12068
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
17 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11656
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/01/2018 NIL
18 Diploma Sains
 MQA/SWA12666
Diploma 91 0530 (Physical sciences not further defined) 10/12/2017 NIL
19 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11745
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
20 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12334
Diploma 90 0213 (Fine arts) 08/05/2018 NIL
21 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11972
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
22 Diploma Teknologi Tekstil
 MQA/SWA12461
Diploma 90 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) 26/02/2018 NIL
23 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12255
Diploma 95 0734 (Surveying) 01/07/2022 30/06/2026
24 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12255
Diploma 95 0734 (Surveying) 01/01/2019 31/12/2021
25 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12782
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
26 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11971
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) 05/04/2018 NIL
27 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12752
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2019 NIL
28 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12501
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/12/2017 NIL
29 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11973
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
30 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12325
Sarjana Muda 120 0812 (Horticulture) 06/03/2018 NIL
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12625
Sarjana Muda 141 0531 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
32 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA15199
Sarjana Muda 136 0731 (Architecture) 05/01/2021 04/01/2026
33 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12103
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
34 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12082
Sarjana Muda 122 1014 (Sports ) 08/05/2018 NIL
35 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14171
Sarjana Muda 130 0716 (Civil engineering) 01/01/2021 31/12/2025
36 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14171
Sarjana Muda 130 0716 (Civil engineering) 01/09/2015 30/09/2020
37 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA17582
Ijazah Kedoktoran 80 0414 (Management and administration ) 10/02/2023 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak