Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan
Alamat : Jalan Meranek
94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-677200
No Faks : 082-677300
E-Mel : rektorsrk@sarawak.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12722
Diploma 96 582 (Building) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12369
Diploma 105 422 (Environmental Science) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12466
Diploma 94 545 (Applied science) 13/02/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11870
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
5 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12638
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
6 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11974
Diploma 90 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
7 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11975
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
8 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA1726
Diploma 92 221 (Religion) 28/06/2016 NIL
9 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12757
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) 16/01/2018 NIL
10 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12340
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
11 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12741
Diploma 92 322 (Library, information, archive) 05/04/2018 NIL
12 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12631
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
13 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12277
Diploma 90 813 (Sports) 12/06/2018 NIL
14 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12068
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
15 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11656
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 16/01/2018 NIL
16 Diploma Sains
 MQA/SWA12666
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
17 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11745
Diploma 90 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
18 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12334
Diploma 94 211 (Fine Arts) 08/05/2018 NIL
19 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11972
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
20 Diploma Teknologi Tekstil
 MQA/SWA12461
Diploma 90 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) 26/02/2018 NIL
21 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12255
Diploma 95 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2021
22 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12782
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/06/2018 NIL
23 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11971
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
24 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12752
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2019 NIL
25 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12501
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
26 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11973
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12325
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
28 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12625
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
29 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12103
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
30 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12082
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
31 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14171
Sarjana Muda 130 526 (Civil Engineering) 01/01/2021 31/12/2025
32 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14171
Sarjana Muda 130 526 (Civil Engineering) 01/09/2015 30/09/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak