Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Alamat : Persiaran Seremban Tiga/1
70300 Seremban
Negeri Sembilan.No Tel : 06-6342026
No Faks : 06-6335215
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11979
Diploma 90 1014 (Sports ) 08/05/2018 NIL
2 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12276
Diploma 90 1014 (Sports ) 12/06/2018 NIL
3 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12089
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
4 Diploma Pentadbiran Korporat
 MQA/FA1806
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 29/12/2016 NIL
5 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12499
Diploma 91 0542 (Statistics ) 02/02/2018 NIL
6 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12073
Sarjana Muda 123 1014 (Sports ) 08/05/2018 NIL
7 Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar (Kepujian)
 MQA/SWA15751
Sarjana Muda 129 0414 (Management and administration ) 16/06/2021 NIL
8 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12355
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 20/03/2018 NIL
9 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12615
Sarjana Muda 121 0541 (Mathematics) 06/03/2018 NIL
10 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA12813
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
11 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12773
Sarjana Muda 122 0541 (Mathematics) 06/02/2018 NIL
12 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 MQA/SWA11753
Sarjana Muda 120 0542 (Statistics ) 06/03/2018 NIL
13 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12098
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
14 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12083
Sarjana Muda 122 1014 (Sports ) 08/05/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak