Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman
Alamat : Payoh
24210 Kemasik
Terengganu.No Tel : 09-8664000
No Faks : 09-8671020
E-Mel : adteckemaman@jtm.gov.my
Laman Web : www.adteckmn.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan Binaan (Sivil & Struktur)
 MQA/FA4699
Diploma 93 0733 (Building and Construction) 20/04/2016 12/06/2019
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 MQA/FA4701
Diploma 91 0712 (Electricity and energy) 19/04/2016 30/08/2022
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Instrumentasi (Kawalan Proses)
 MQA/FA4702
Diploma 91 0713 (Electronics and automation ) 19/04/2016 30/08/2022
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimpalan
 MQA/FA4700
Diploma 97 0714 (Mechanics and metal trades ) 19/04/2016 30/08/2023
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti
 MQA/FA8769
Diploma 91 0733 (Building and Construction) 29/08/2018 31/07/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak