Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Alor Setar, Kedah (Nama Lama : Kolej Kejururawatan Alor Setar)
Alamat : KM 6, Jalan Langgar
06500 Alor Setar,
Kedah.No Tel : 047396700
No Faks : 047350075
E-Mel : kkastar@moh.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA12572
Diploma 96 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 31/07/2019 30/07/2022
2 Advanced Diploma in Midwifery
 MQA/FA6488
Diploma Lanjutan 45 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2015 12/01/2019
3 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA6488
Diploma Lanjutan 40 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2020 12/01/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak