Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kuching, Sarawak (Nama Lama : Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching)
Alamat : Lot 221, Batu 13 1/2 (Km 22)
Jalan Puncak Borneo
93250 Kuching,
Sarawak.



No Tel : 082628990
No Faks : 082628581
E-Mel : kskbkch@moh.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA12577
Diploma 95 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 14/06/2019 13/06/2022
2 Advanced Diploma in Midwifery
 MQA/FA6486
Diploma Lanjutan 45 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2015 12/01/2019
3 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA6486
Diploma Lanjutan 40 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2020 12/01/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak