Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh, Selangor (Nama Lama : Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh)
Alamat : Jalan Hospital
47000 Sungai Buloh,
Selangor.No Tel : 0361402095
No Faks : 0361402370
E-Mel : ilkkmsb@moh.gov.my
Laman Web : latihan.moh.gov.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Fisioterapi
 MQA/FA12990
Diploma 93 0915 (Therapy and rehabilitation ) 02/09/2019 NIL
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA9453
Diploma 95 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/05/2017 21/05/2020
3 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/FA13057
Diploma 99 1021 (Community sanitation ) 25/09/2019 NIL
4 Diploma Pengimejan Perubatan
 MQA/FA13451
Diploma 97 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 26/11/2019 NIL
5 Diploma Radioterapi
 MQA/FA12991
Diploma 100 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 10/09/2019 NIL
6 Diploma Terapi Cara kerja
 MQA/FA12987
Diploma 93 0915 (Therapy and rehabilitation ) 10/09/2019 NIL
7 Advanced Diploma in Midwifery
 MQA/FA6484
Diploma Lanjutan 45 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2015 12/01/2019
8 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA6484
Diploma Lanjutan 40 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 13/01/2020 12/01/2022
9 Diploma Lanjutan Perawatan Pediatrik
 MQA/FA12997
Diploma Lanjutan 43 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 27/08/2019 26/08/2022
10 Diploma Lanjutan Rehabilitasi Neuro
 MQA/FA14360
Diploma Lanjutan 42 0915 (Therapy and rehabilitation ) 13/09/2019 NIL
11 Diploma Lanjutan Tomografi Berkomputer
 MQA/FA14361
Diploma Lanjutan 44 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 13/09/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak