Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Segamat
Alamat : KM 12, Jalan Muar
85000 Segamat
Johor.No Tel : 07-935 2000
No Faks : 07-935 2222
E-Mel : rektorjhr@johor.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12653
Diploma 90 0412 (Finance, banking and insurance ) 08/03/2019 NIL
2 Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
 MQA/SWA11623
Diploma 90 0231 (Language acquisition ) 21/01/2021 NIL
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11873
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12649
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 MQA/SWA12706
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
6 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12738
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) 05/04/2018 NIL
7 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12372
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
8 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11661
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/01/2018 NIL
9 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11742
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
10 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12526
Diploma 90 0541 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
11 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12784
Sarjana Muda 120 0114 (Educator training with subject specialisation ) 17/04/2018 NIL
12 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12749
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
13 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12505
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 15/12/2017 NIL
14 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA13922
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
15 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan
 MQA/FA1605
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) 12/01/2017 NIL
16 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
 MQA/SWA12363
Sarjana Muda 124 0412 (Finance, banking and insurance ) 16/01/2018 NIL
17 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12677
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
18 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
 MQA/SWA12707
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) 12/06/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak