Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Kota Marudu
Alamat : Blok B, Lot 1 & 2
Jaya Industrial Centre
89108 Kota Marudu
Sabah.No Tel : 088-663693
No Faks : 088-663690
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Penyelenggaraan Bangunan
 MQA/FA8803
Sijil 60 0733 (Building and Construction) 17/08/2018 NIL
2 Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 MQA/FA8067
Sijil 60 0712 (Electricity and energy) 26/10/2016 31/12/2021
3 Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 MQA/FA15380
Sijil 60 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 31/12/2026
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak