Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Sarikei
Alamat : No. 7&8, Lot 249
Blok 36, Jalan Central
96100 Sarikei
Sarawak.No Tel : 084-659101
No Faks : 084-659102
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Kulinari
 MQA/FA8076
Sijil 60 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 31/03/2017 NIL
2 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA8077
Sijil 60 0613 (Computer Science) 08/09/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak