Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Kuching
Alamat : Jalan Kolej, Batu Lintang
93200 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-420814
No Faks : 082-231576
E-Mel : kvokasionalkuching@gmail.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Perniagaan
 MQA/FA9918
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 26/08/2019 NIL
2 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9919
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/08/2019 NIL
3 Diploma Seni Kulinari
 MQA/FA5452
Diploma 92 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 03/08/2016 NIL
4 Diploma Seni Reka Fesyen
 MQA/FA10334
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) 12/04/2018 NIL
5 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA13297
Diploma 90 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA13299
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA13300
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Teknologi Pemesinan Industri
 MQA/FA13298
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak