Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Balik Pulau
Alamat : Jalan Balik Pulau
11000 Balik Pulau
Pulau Pinang.No Tel : 04-8666229
No Faks : 04-8666379
E-Mel : kvbalikpulau@gmail.com; smtbp59@yahoo.com.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA5421
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 05/08/2016 NIL
2 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA13077
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA9974
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik dan Media Cetak
 MQA/FA9975
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 26/08/2019 NIL
5 Diploma Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web
 MQA/FA9976
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak