Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Alamat : Hab Pendidikan Tinggi Pagoh
KM 1, Jalan Panchor
84600 Panchor
Johor.No Tel : 07-4537025
No Faks : 07-4536548
E-Mel : -
Laman Web : www.uthm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA10797
Diploma 91 521 (Mechanics and Metal Work) 09/01/2018 NIL
2 Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA10041
Diploma 90 481 (Computer Science) 14/11/2017 NIL
3 Sarjana Sains (Pemuliharaan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/FA3164
Sarjana 40 852 (Natural environments and wildlife) 26/03/2021 NIL
4 Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan
 MQA/FA3734
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 13/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak