Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Lenggong
Alamat : Kg. Padang Luas
Mukim Durian Pipit
33400 Lenggong
Perak.No Tel : 05-7510008
No Faks : 05-7510006
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Herba dan Hasilan Semulajadi (Pembuatan)
 MQA/FA5409
Diploma 92 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 25/05/2018 NIL
2 Diploma Herba dan Hasilan Semulajadi (Sains Herba)
 MQA/FA5411
Diploma 96 0531 (Chemistry) 10/04/2018 NIL
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Loji)
 MQA/FA5410
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) 04/04/2018 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Biokimia (Makanan)
 MQA/FA8733
Diploma 92 0721 (Food processing ) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Teknologi Pembungkusan dan Rekabentuk
 MQA/FA8734
Diploma 92 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 25/03/2019 24/03/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak