Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan
Alamat : Batu 4, Jalan Changkat Jong
36000 Teluk Intan
Perak.No Tel : 05-6227322
No Faks : 05-6232941
E-Mel : kvtelukintan@gmail.com; bajet_250228@yahoo.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Agroindustri Tanaman
 MQA/FA10380
Diploma 91 0811 (Crop and livestock production) 28/12/2017 NIL
2 Diploma Agroindustri Ternakan Poltri
 MQA/FA10376
Diploma 92 0811 (Crop and livestock production) 15/12/2017 NIL
3 Diploma Agroindustri Ternakan Ruminan
 MQA/FA10375
Diploma 90 0811 (Crop and livestock production) 28/12/2017 NIL
4 Diploma Akuakultur
 MQA/FA10001
Diploma 90 0831 (Fisheries) 26/11/2019 NIL
5 Diploma Bioteknologi
 MQA/FA13406
Diploma 90 0512 (Biochemistry) 25/11/2019 NIL
6 Diploma Florikultur
 MQA/FA10003
Diploma 90 0812 (Horticulture) 12/12/2019 NIL
7 Diploma Hortikultur
 MQA/FA10377
Diploma 90 0812 (Horticulture) 28/12/2017 NIL
8 Diploma Pemprosesan Makanan
 MQA/FA10004
Diploma 90 0721 (Food processing ) 25/11/2019 NIL
9 Diploma Senibina Landskap
 MQA/FA10378
Diploma 90 0731 (Architecture) 19/03/2018 NIL
10 Diploma Teknologi Mekanisasi Agro
 MQA/FA10379
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 19/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak