Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional (Pertanian) Chenor
Alamat : Bandar Baru Chenor
28100 Chenor, Maran
Pahang.No Tel : 09-2995330
No Faks : 09-2996360
E-Mel : smtchenor_9060@yahoo.com.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Agroindustri Tanaman
 MQA/FA10444
Diploma 91 0811 (Crop and livestock production) 28/12/2017 NIL
2 Diploma Agroindustri Ternakan Poltri
 MQA/FA10445
Diploma 92 0811 (Crop and livestock production) 28/02/2018 NIL
3 Diploma Agroindustri Ternakan Ruminan
 MQA/FA10446
Diploma 90 0811 (Crop and livestock production) 28/02/2018 NIL
4 Diploma Akuakultur
 MQA/FA9855
Diploma 90 0831 (Fisheries) 26/08/2019 NIL
5 Diploma Bioteknologi
 MQA/FA9858
Diploma 90 0512 (Biochemistry) 26/08/2019 NIL
6 Diploma Hortikultur
 MQA/FA10447
Diploma 90 0812 (Horticulture) 28/12/2017 NIL
7 Diploma Pemprosesan Makanan
 MQA/FA9856
Diploma 90 541 (Food Processing) 26/08/2019 NIL
8 Diploma Senibina Landskap
 MQA/FA10448
Diploma 90 0731 (Architecture) 19/03/2018 NIL
9 Diploma Teknologi Mekanisasi Agro
 MQA/FA10449
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) 19/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak