Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Lahad Datu
Alamat : KM 13, Lebuhraya Lahad Datu - Sandakan
Peti Surat 60173
91111 Lahad Datu
Sabah.No Tel : 089-884957
No Faks : 089-881165
E-Mel : kvlahaddatu@gmail.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Agroindustri Tanaman
 MQA/FA10263
Diploma 90 0811 (Crop and livestock production) 28/02/2018 NIL
2 Diploma Agroindustri Ternakan Poltri
 MQA/FA10265
Diploma 92 0811 (Crop and livestock production) 28/02/2019 NIL
3 Diploma Agroindustri Ternakan Ruminan
 MQA/FA10264
Diploma 90 0811 (Crop and livestock production) 28/02/2018 NIL
4 Diploma Akuakultur
 MQA/FA9866
Diploma 90 0831 (Fisheries) 26/08/2019 NIL
5 Diploma Bioteknologi
 MQA/FA15267
Diploma 90 0512 (Biochemistry) 26/08/2019 NIL
6 Diploma Hortikultur
 MQA/FA10268
Diploma 90 0812 (Horticulture) 28/12/2017 20/04/2021
7 Diploma Pemprosesan Makanan
 MQA/FA9865
Diploma 90 0721 (Food processing ) 26/08/2019 NIL
8 Diploma Perakaunan
 MQA/FA9867
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/08/2019 NIL
9 Diploma Senibina Landskap
 MQA/FA10266
Diploma 90 0731 (Architecture) 26/08/2019 NIL
10 Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA9868
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Teknologi Mekanisasi Agro
 MQA/FA10267
Diploma 91 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak