Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Sepang
Alamat : Jalan Dengkil
43800 Dengkil
Selangor.No Tel : 03-89255255
No Faks : 03-89255244
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Seni Kulinari
 MQA/FA10155
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) 01/11/2018 NIL
2 Diploma Seni Reka Fesyen
 MQA/FA10152
Diploma 90 214 (Design) 12/04/2018 NIL
3 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA13501
Diploma 90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2019 31/12/2023
4 Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
 MQA/FA13500
Diploma 90 522 (Electricity and Energy) 01/01/2019 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak