Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Seberang Perai
Alamat : Bukit Minyak
14000 Bukit Mertajam
Pulau Pinang.No Tel : 04-5022079
No Faks : 04-5021940
E-Mel : smvsebperai@yahoo.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Perakaunan
 MQA/FA10496
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/08/2019 NIL
2 Diploma Perbankan
 MQA/FA10497
Diploma 90 0412 (Finance, banking and insurance ) 26/08/2019 NIL
3 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA10257
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 19/03/2018 NIL
4 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA13584
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Teknologi Maklumat
 MQA/FA9977
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Teknologi Pembinaan
 MQA/FA13585
Diploma 90 0733 (Building and Construction) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak