Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional Bachok
Alamat : Tangok
16300 Bachok
Kelantan.No Tel : 09-7783834
No Faks : 09-7783835
E-Mel : dha0001@moe.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kosmetologi
 MQA/FA10206
Diploma 90 1012 (Hair and beauty services ) 12/04/2018 NIL
2 Diploma Seni Reka Fesyen
 MQA/FA10204
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) 12/04/2018 NIL
3 Diploma Teknologi Elektronik
 MQA/FA13624
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak