Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Alamat : Jalan Purnama
Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor.No Tel : 07-3818000
No Faks : 07-3818000
E-Mel : rektorjhr@uitm.edu.my
Laman Web : https://pasirgudang.uitm.edu.my/v1/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA12844
Diploma 99 0716 (Civil engineering) 01/01/2018 31/12/2023
2 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12684
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak