Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka
Alamat : Lintasan Semarak
Bandar Tun Abdul Razak
26400 Jengka
Pahang.No Tel : 09-4602000
No Faks : 09-4602455
E-Mel : unitkorporat@pahang.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Industri Perkayuan
 MQA/SWA12459
Diploma 106 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 24/02/2018 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13017
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 31/12/2023
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11874
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12644
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 MQA/SWA12652
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) 19/03/2018 NIL
6 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11978
Diploma 90 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
7 Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA11885
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
8 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12342
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
9 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12095
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
10 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11655
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 16/01/2018 NIL
11 Diploma Sains
 MQA/SWA12483
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
12 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11739
Diploma 90 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
13 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11977
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
14 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12354
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 20/03/2018 NIL
15 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12743
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
16 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA13305
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 04/03/2019 NIL
17 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12679
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
18 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12328
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
19 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12492
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) 19/02/2018 NIL
20 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12477
Sarjana Muda 123 441 (Physics) 14/02/2018 NIL
21 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12628
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
22 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA11736
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) 06/03/2018 NIL
23 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12774
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) 06/02/2018 NIL
24 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit
 MQA/SWA12485
Sarjana Muda 121 545 (Applied science) 05/03/2018 NIL
25 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot
 MQA/SWA12474
Sarjana Muda 123 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 26/02/2018 NIL
26 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12086
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 08/05/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak